Drinks

Absolut

40% | 50 ml
6.50 lei

Aged Plum Palinca

50 ml, 48%
13.50 lei

Alexandrion 5*

40% | 50 ml
7.50 lei

Aligote

(white, dry) 12.5% | 750 ml
59.00 lei

Angeli

14.5% | 50 ml
5.50 lei

Bacardi (Silver,Black)

37.5% | 50 ml
10.50 lei

Beck's

5% | 500 ml
6.50 lei

Beck's

5% | 330 ml
6.50 lei

Beefeater

40% | 50 ml
9.50 lei

Bergenbier

5% | 500 ml
5.50 lei

Bergenbier fresh

12% | 500 ml
6.50 lei

Bergenbier fresh N/A

500 ml
6.00 lei

Bergenbier N/A

500 ml
6.00 lei

Black/green/fruit tea

200 ml
5.50 lei

Boiled vine

12.5% | 250 ml
9.00 lei

Borsec

carbonated/free | 500 ml
5.00 lei