„Hortobágyi” pancakes

(pancakes, minced meat, sour cream)

29.00 lei